nepageidaujamos medžiagos pašaruose

nepageidaujamos medžiagos pašaruose
nepageidaujamos medžiagos pašaruose statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Medžiagos, produktai ar augalinės priemaišos, išskyrus patogeninius organizmus, esantys pašaruose ir (ar) ant jų, keliantys pavojų gyvūnų, žmonių sveikatai ar aplinkai, galintys daryti neigiamą poveikį gyvūniniams produktams. atitikmenys: angl. undesirable substance vok. unerwünschte Stoff pranc. substance indésirable šaltinis Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nepageidaujamos medžiagos pašaruose aptikimo riba — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Mažiausia nepageidaujamos medžiagos pašaruose koncentracija, kuri gali būti įvertinta kiekybiškai. atitikmenys: angl. limit of quantification vok. Bestimmungsgrenze; Quantitätsbestimmungsgrenze pranc …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • didžiausioji leidžiamoji nepageidaujamų medžiagų pašaruose koncentracijos riba — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Nepageidaujamos medžiagos pašaruose kiekis, nurodytas Komisijos reglamento (ES) Nr. 574/2011 I priede, kurį nustačius pašarų kontrolės institucijai būtina imtis taršos šaltinių mažinimo ir šalinimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nepageidaujamų medžiagų pašaruose koncentracijos viršutinė riba — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Nepageidaujamų medžiagų – dioksinų, furanų ir dioksinų tipo bifenilų – pašaruose kiekis, apskaičiuojamas remiantis prielaida, kad visų skirtingų, tačiau chemiškai giminingų medžiagų mažesnės už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • reagavimo į nepageidaujamas medžiagas pašaruose riba — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Dioksinų, furanų ir dioksinų tipo bifenilų koncentracijos viršutinė riba, kurią viršijus pašarų kontrolės institucijai rekomenduojama imtis veiksmų, būtinų taršos šaltiniui nustatyti ir taršai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Bestimmungsgrenze — nepageidaujamos medžiagos pašaruose aptikimo riba statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Mažiausia nepageidaujamos medžiagos pašaruose koncentracija, kuri gali būti įvertinta kiekybiškai. atitikmenys: angl. limit of quantification vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Quantitätsbestimmungsgrenze — nepageidaujamos medžiagos pašaruose aptikimo riba statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Mažiausia nepageidaujamos medžiagos pašaruose koncentracija, kuri gali būti įvertinta kiekybiškai. atitikmenys: angl. limit of quantification vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • limit of quantification — nepageidaujamos medžiagos pašaruose aptikimo riba statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Mažiausia nepageidaujamos medžiagos pašaruose koncentracija, kuri gali būti įvertinta kiekybiškai. atitikmenys: angl. limit of quantification vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • seuil de quantification — nepageidaujamos medžiagos pašaruose aptikimo riba statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Mažiausia nepageidaujamos medžiagos pašaruose koncentracija, kuri gali būti įvertinta kiekybiškai. atitikmenys: angl. limit of quantification vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • substance indésirable — nepageidaujamos medžiagos pašaruose statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Medžiagos, produktai ar augalinės priemaišos, išskyrus patogeninius organizmus, esantys pašaruose ir (ar) ant jų, keliantys pavojų gyvūnų, žmonių sveikatai ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • undesirable substance — nepageidaujamos medžiagos pašaruose statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Medžiagos, produktai ar augalinės priemaišos, išskyrus patogeninius organizmus, esantys pašaruose ir (ar) ant jų, keliantys pavojų gyvūnų, žmonių sveikatai ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”